Parental Alienation Awareness Organization

Stifter Af Parental Alienation Awareness Day (April 25)

Vidste du det…
Forældrefremmedgørelse er psykiske vold og psykologisk overgreb på barn?
Forældrefremmedgørelse er grov manipulation af børn.
Via et sæt adfærd, der kan resultere i at ødelægge et kærligt og varmt forhold, de en gang delte med en forælder.

Forældrefremmedgørelse aggressiv forældreskab    Fratager børnene deres ret til at blive elsket af og vise kærlighed til begge deres forældre. Disse skadelige handlinger fra den fremmedgørende forældre (den forældre, der er ansvarlig ) betragtes som psykiske vold og psykologiske overgreb på barn, – da de fremmedgørende strategier, der anvendes på børnene, forstyrrer, forvirrer og ofte skræmmende og berøver børn af deres følelse af sikkerhed.

De fleste mennesker, ved ikke noget om psykisk vold, kaldet Forældrefremmedgørelse, før de selv oplever det.

Forældre Fremmedgørelses opmærksomheds dag,  er for at øge bevidstheden om dette voksende problem med psykiske og følelsesmæssigt  overgreb på børn, Den Psykisk vold udøves af en forældre, men kan også omfatter , andre familiemedlemmer , venner og kollegaer til forældre som udøver denne form for psykisk vold .


Vi Har Brug For Din Hjælp til at Beskytte de uskyldige Børn.

Vi har Brug for din hjælp til at uddanne og skabe opmærksomhed til Befolkningen!  for at uddanne og gøre opmærksom på konsekvenser af Psykisk vold, Forældrefremmedgørelse


Hvis du har været påvirket af Psykisk vold, Forældrefremmedgørelse
Eller kender nogen, der har eller er et tidligere offer, for en forælders psykisk vold , Så må du gerne skrive og fortælle os din historie.

Denne psykisk vold er ikke kønsbestemt. Begge køn kan udøve denne form for psykisk vold.

Målet med en opmærksomheds dag, er at gøre dommere, politibetjente, psykiatere, psykologer ,social rådgiver ,advokater , forældre samt venner og familie af de mennesker, der udøver psykisk vold deres børn ved ved brug af fremmedgørelse strategier,  at blive opmærksom på dette voksende problem og det er psykisk vold der udøves af en forældre.


Med bevidsthed kommer uddannelse og forståelse og magt til at stoppe misbrug af uskyldige børn, der er fanget i krydsilden af de mennesker, de elsker.