Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau Proud Members of PASG. International study Group on Parental Alienation

Familieret

Man skal dog være varsom med at tage beslutninger uden at have drøftet problemerne med en professionel.

Familieretlige emner, Vi beskæftiger os med:

 • Psykisk vold
 • Forældremyndighedssager hvor psykisk vold er indblandet.
 • Samværssager hvor psykisk vold er indblandet.
 • Klager over Advokater
 • Advokatsamfundet

  • Tlf:
   33969798
  • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk     

  • Fax: 3336 9750

  Kronprinsessegade 28
  1306 København K

 • Klager over Psykologer
 • Omhu og samvittighed

 • http://www.dp.dk/radgivning/psykologen-loven/psykologens-pligter/
 • Som psykolog skal du :

  • Udvise omhu og uhildethed i dit arbejde, herunder udfærdigelse af erklæringer. Det betyder at du skal være en god repræsentant for din stand ved at beskytte klienter mod uhensigtsmæssig og/eller skadelig intervention.
  • Arbejde for etisk og fagligt forsvarligt samspil mellem psykologer indbyrdes og mellem psykologer og andre faggrupper.
  • Arbejde sådan at tilliden til psykologfaglige virke opretholdes.
  • Du må kun påtage dig opgaver du er fagligt i stand til.
  • Kompetence Psykologen bestræber sig på at udvikle og opretholde højt fagligt kvalifikationsniveau i sit arbejde. Psykologen tilstræber bevidsthed om sine faglige og menneskelige stærke og svage sider, således at psykologen realistisk kan vurdere, med hvilken kompetence han/hun kan påtage sig opgaver. Psykologen påtager sig kun de opgaver, tilbyder kun de ydelser og bruger kun de metoder, som han/hun er kvalificeret til i kraft af uddannelse, træning og erfaring
  • Henvisninger:1. Etiske principper for nordiske psykologer (2000.)
   2. EFPA Meta-Code of Ethan’s (1995, 2005)
   3. APA Retningslinjer for udbydere af psykologisk hjælp til etnisk, sprogligt og kulturelt forskellige befolkningsgrupper (oversat fra den amerikanske udgave fra 1990).
   4. The Universal Declaration of Ethical Principles for psychologists: a Culture –Sensitive Model for Creating and Reviewing a Code of Ethics. I: Ethics & Behavior 20(3-4)2010.
  • http://www.psykologbogen.dk/viden/etik-og-klagemuligheder/
 • Hjælp med Politi anmeldelsen
 • Link:
 • http://www.socialjura.dk/