Specialiseret Psykologisk uddannelse og rådgivning på højeste faglige niveau

Vi beskæftiger os med Udannelse og Rådgivning:

   • Tværgående generations koalition / cross generational coalition
   • DSM5 / ICD 11. Psykologiske overgreb
   • Forældremyndighedssager hvor tværgående generations koalition er tilstede.
   • Samværssager hvor tværgående generations koalition er tilstede.
   • Hvis en social rådgiver/sagbehandler / Psykolog / Jurist/ Advokat har gennemgået en  Certificerings- træningsseminar, der tilbydes af Bpm Juristfirma AB i Syd Skåne 7 km fra Trelleborg, Snart Store Hedding. kan kommunerne og Domstolene være 100 % sikker på De ikke påtager sig Bystander rollen i de psykologiske overgreb, som desvære sker Idag ano 2019. Grundet manglede kompetence og uddannelser hos Psykologer og Social Rådgivere, Dommer.
   • Det er Kommuners og Domstolene ansvar at sørge for de Fag professionale  har den rette Faglig viden så de ikke deltager i den psykiske vold på barnet og den Target forældre.
    Disse Sager kræver en beskyttelse periode på 90 dage, som kan gradvis minskes hvis den favorite forældre stopper sin psykologisk kontrol over barnet ,  ligesom Seksuelle overgreb er det myndighederne job at Stoppe Overgrebet forsætter !.
   • pr 1 april 2019 har det Danske Folketing kriminalseres Psykisk vold.
   • Kommunerne og domstolene  kan handle med fuld tillid om
    den Fag Proffesionale har viden og kompetancer i
    Tværgående generations koalition / cross generational coalition
    • Tillknytnings system. Ref. Bowlby
    • Personlighedsforstyrrelse. Ref. Beck
    • Familie System terapi. Ref Minunchin
    • Personlighedsforstyrrelse. Ref Milton
    • Personlighedsforstyrrelse. Ref. Kernberg
    • Familie system terapi. Ref. Bowen
    • Neuro-forholds udvikling. Ref. Stern
    • intersubjective udvikling. Ref. Fonagy
    • Familie System terapi. Ref. Madanes
    • Personlighedsforstyrelse. Ref. Linehan
    • Trauma. Ref. Perry
    • Trauma. Ref. Van Der Kolk
    • De psykologiske Undersøgelse og Diagnose Værktøjer til Brug i disse typer sager findes her i gratis på linket her.
    • http://bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk/589-2/pasg-denmark-parental-alienation-database-2017/
    • Undersøgelse, Diagnose, BehandlingUddanelse For Psykologer, Social Rådgiver:Basic Certification:
     Et to dages grundseminarium om fundament, vurdering, diagnose og behandling af tværgående genration kollision, tilknytningsrelaterede familiepatologi.

     Foundations of AB-PA:

     En faglig analyse og beskrivelse af patologiens tilknytningsrelaterede oprindelse, patologiens personlighedsforstyrrelse, og patologiens familiensystemer.
    • Diagnosis of AB-PA:
     En faglig beskrivelse og analyse af de tre diagnostiske indikatorer for AB-PA og de 12 associerede kliniske tegn samt de diagnostiske indikatorer for autentisk mod uautentisk forældre-barn konflikt og symptomindikatorerne for en tværgenerationel koalition, der skaber barnets symptomer.        Assessment of AB-PA:
     Undervisning på professionelt plan i forbindelse med en seks til otte-session behandlingsfokuseret evalueringsprotokol med beskrivelser af centrale linjer af klinisk vurdering af undersøgelser i de tre faser af behandlingsfokuseret evalueringsprotokol. Uddannelse i data-drevet dokumentation og rapportskrivning til Retten samt data-drevet diagnostisk og behandlingsrelateret beslutningstagning.
    • Treatment of AB-PA:
     Professionel planbeskrivelse af behandlingsrelaterede tilgange til genoprettelse af barnets normale tilknytning motivation, herunder faglig undervisning i konstruktion og styring af variationer i en strategisk familiesystemintervention, der potentielt kan frigive barnet fra loyalitetskonflikten uden behov for en beskyttende separationsperiode. Grundlæggende certificering omfatter også en faglig diskussion af datastyret beslutningstagning i behandling og udvikling af et enkelt-tilfælde ABA-design til vurdering og afhjælpning. En introduktion til samarbejde med High Road augmented recovery vil også blive leveret
    • Professional Consultation: Basic Certification in AB-PA through The Bpm Juristfirma Ab programs provided in Southern Skåne.Advanced Certification:
     Avanceret certificering i AB-PA indeholder et yderligere en-dags avanceret seminar for ekspertcertificering i AB-PA. Dette avancerede seminar undersøger mere fuldt ud de beskadigede informationsstrukturer i tilknytningssystem, der skaber temaerne for AB-PA som manifesterer i udtrykket af personligheds- og familiensystempatologi. Forudgående afslutning af Basic AB-PA-certificering er påkrævet.
    • For Advokater og Jurister.
     AB-PA for juridiske fagfolk er et en-dags seminar designet til at yde uddannelse til juridiske fagfolk i samarbejde med AB-PA-certificeret psykolog i både de indledende faser af behandlingen og på tværs af den langsigtede stabilisering af high- konfliktfamilie. Indholdet af dette en-dags-seminar vil dække mental sundhedskonstruktioner, men vil ikke påtage sig en forudgående mental sundhed baggrund. Et yderligere fokus på dette en-dags-seminar er om Rettens ordrer, der måtte være nødvendige i forskellige faser af familiens genopretning og langsigtede stabilisering. Dette vil indeholde en beskrivelse af den strategiske familiesystemintervention, der kan vedtages af den AB-PA-certificerede psykiatriske faglærer og de krævede domstoleordninger til støtte for denne familiesystemintervention.
   • Advokatsamfundet
   • Vil Du Klage.

       • https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet
       • Tlf:  33969798
 • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk 
 • samfund@advokatsamfundet.dk
 • www.advokatsamfundet.dk
 • Fax: 3336 9750

  Kronprinsessegade 28
  1306 København K

 • Klager over Psykologer
 • Omhu og samvittighed

 • http://www.dp.dk/radgivning/psykologen-loven/psykologens-pligter/
 • Som psykolog skal du :

  • Udvise omhu og uhildethed i dit arbejde, herunder udfærdigelse af erklæringer. Det betyder at du skal være en god repræsentant for din stand ved at beskytte klienter mod uhensigtsmæssig og/eller skadelig intervention.
  • Arbejde for etisk og fagligt forsvarligt samspil mellem psykologer indbyrdes og mellem psykologer og andre faggrupper.
  • Arbejde sådan at tilliden til psykologfaglige virke opretholdes.
  • Du må kun påtage dig opgaver du er fagligt i stand til.
  • Kompetence Psykologen bestræber sig på at udvikle og opretholde højt fagligt kvalifikationsniveau i sit arbejde. Psykologen tilstræber bevidsthed om sine faglige og menneskelige stærke og svage sider, således at psykologen realistisk kan vurdere, med hvilken kompetence han/hun kan påtage sig opgaver. Psykologen påtager sig kun de opgaver, tilbyder kun de ydelser og bruger kun de metoder, som han/hun er kvalificeret til i kraft af uddannelse, træning og erfaring
  • Henvisninger:1. Etiske principper for nordiske psykologer (2000.)
   2. EFPA Meta-Code of Ethan’s (1995, 2005)
   3. APA Retningslinjer for udbydere af psykologisk hjælp til etnisk, sprogligt og kulturelt forskellige befolkningsgrupper (oversat fra den amerikanske udgave fra 1990).
   4. The Universal Declaration of Ethical Principles for psychologists: a Culture –Sensitive Model for Creating and Reviewing a Code of Ethics. I: Ethics & Behavior 20(3-4)2010.
  • http://www.psykologbogen.dk/viden/etik-og-klagemuligheder/
 • Hjælp med Politi anmeldelsen
 • Link:
 • http://www.socialjura.dk/

Mail: info@bpm-juristfirma.dk