legal help sweden, psykisk vold,child abuse
Bpm Juristfirma AB org.559135-3221
Holkavägen 31-23 23191 Trelleborg

Arbetsområden

utbildning i Gross Generational Kollisions, Bedömning, Diagnos, hur man Behandler  psykiska våld på barn.

.För  Psykolog:
Grundläggande certifiering: Ett två dagars grundseminarium om grunden, bedömningen, diagnosen och behandlingen av den bifogade familjepatologin Gross Generational Kollision.
Grunden för AB-PA: En professionell nivåanalys och beskrivning av patologins kopplingsrelaterade ursprung, patologins personlighetsstörning och patologins familjesystem
Diagnos av Grov Generationell kollision:
En professionell nivåbeskrivning och analys av de tre diagnostiska indikatorerna för AB-PA och de 12 associerade kliniska tecknen samt de diagnostiska indikatorerna för autentiska mot obehöriga föräldra-barn-konflikter och symtomindikatorer för ett grov generationell koalition som skapar barnets symtom.
Bedömning av AB-PA: Undervisning på professionell nivå vid genomförande av ett behandlingsfokuserat utvärderingsprotokoll med sex till åtta behandlingar med beskrivningar av centrala linjer för klinisk bedömningsutredning under de tre faserna i behandlingsprotokollet. Utbildning i datadriven dokumentation och rapportskrivning till domstolen samt data-driven diagnos- och behandlingsrelaterad beslutsfattande.
Behandling av Grov Generaltionall kollision :
 Beroende på behandlingsrelaterade tillvägagångssätt för att återställa barnets normala intervallbindningsmotivationer, inklusive professionell nivåinstruktion vid konstruktion och hantering av variationer i ett strategiskt familjsystemintervention som potentiellt kan frigöra barnet från lojalitetskonflikt utan behov av en skyddande separationsperiod på 90 dage. Grundläggande certifiering innehåller även en diskussion på professionell nivå om datastyrt beslutsfattande i behandlingen och utvecklingen av en ABA-design för enkel bedömning för bedömning och åtgärd. En introduktion till samarbete med High Road.
Professionell konsultation: Grundläggande certifiering i Gross Generational Collision genom Bpm Juristfirma AB-programmen som tillhandahålls i södra Skåne inkluderar också fyra timmar  Fall konsultation:
Avancerad certifiering: Avancerad certifiering i AB-PA innehåller ytterligare ett dags avancerat seminarium för expertcertifiering i AB-PA. Detta avancerade seminarium undersöker mer fullständigt de skadade informationsstrukturerna i bifogningssystemet som skapar teman i AB-PA som manifesterar sig i uttrycket av personlighets- och familjesystempatologin. Förutgående slutförande av Basic AB-PA-certifiering krävs. .
För familj advokat och jurister, Social handleggar:
AB-PA för juridiska yrkesverksamma är ett engagarseminarium som är utformat för att ge utbildning för jurister i samarbete med den Grov Generaltionall kollision certifierade psykologen under både de inledande faserna av behandlingen och över den långsiktiga stabiliseringen av hög- konfliktfamilj. Innehållet i det här ett-dagarseminariet kommer att omfatta mentala hälsokonstruktioner men kommer inte att utgå från tidigare psykisk bakgrund. Ett ytterligare fokus på detta dagsdagsseminarium är på domstolens order som kan behövas vid olika faser av familjens återhämtning och långsiktig stabilisering. Detta kommer att innefatta en beskrivning av det strategiska familjsystemintervention som kan utfärdas av den AB-PA-certifierade psykologen och de krav som domstolen ställer för att stödja denna insats för familjesystem.
Vårt mål :

Är att uppnå den högsta nivån av professionell kompetens inom alla aspekter av att stödja en hälsosam barnutveckling och lösa de sociala och psykiska problem som skapas av barndomstrauma.

Expert med speciale i Grov Generaltionall kollision

VD Peter Knudsen

Mail: Peter.knudsen@bpm-juristfirma.se

Starta företag

När man startar ett företag har man en mängd affärsmässiga frågor som man måste ta ställning till. En hel del av de frågor som dyker upp är även av juridisk art. Det kan handla om namnrättigheter, varumärkesfrågor, kompanjons- och aktieägaravtal, kund- och leverantörsavtal, arbetsrättsliga frågor m.m. Juridiska frågor som direkt eller indirekt påverkar de affärsmässiga besluten i verksamheten.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa ert företag på bästa sätt.

Bpm  Farm.

erbjuder Semester på Bpm Farm vet Trelleborg.

Gården , har mycke aktivitets för familjer som Tycker om Djur. pool, Bubble pool , trampoliner, Vi har 2 Hesta, 3 Hunde, 8 Kycklinger ,

och 7 km til Trelleborg